Osnovni delovi akvarijuma

Skoro svaki amaterski akvarijum sadrži sledeće komponente:

  1. sistem za filtriranje vode;
  2. sistem za aeraciju (obogaćenje vode vazduhom);
  3. sistem za osvetljenje;
  4. sistem za grejanje ili hlađenje vode (zavisno od stanovnika akvarijuma);
  5. poklopac čija je namena da sprieči ribice da napuste akvarijum, ali i bilo šta iz spoljnjeg sveta da uđe u akvarijum.

Sistemi filtracije obično kombinuju mehaničku, nekada hemijsku i biološku filtraciju. Sistemi filtracije su najsloženiji sistemi koji se koriste na jednom akvarijumu.

Sistemi za aeraciju se koriste da bi se postiglo rastvaranje vazduha u vodi ukoliko intenzitet spontanog rastvaranja vazduha ne zadovoljava potrebe akvarijumskih stanovnika za kiseonikom. Rastvaranje vazduha u vodi se može postiči i talasanjem površine vode. Stoga su razvijeni sistemi (uređaji) za talasaje površine vode.

Osvetljenje na akvarijumu mora biti dobro rešeno i prilagođeno potrebama kako biljnih tako i životinjskih vrsta u njemu. Pored intenziteta svetlosti, neophodno je postići i optimalno dnevno trajanje svetla. Biljkama je za pravilan rast i razvoj neophodan intenzitet svetlosti koji imaju i u svom prirodnom staništu, kao i njegovo dnevno trajanje. Isti je slučaj i sa ribicama. Idealno bi bilo da u istom akvarijumu postoje i jako osvetljena mesta i tamnija mesta, da bi bile zadovoljene potrebe svih stanovnika. Jedan od prvih pokazatelja loše rešenog osvetljenja u akvarijumu je pojava algi na zidovima i na dnu akvarijuma. Zelene alge nastaju kod prejakog osvetljenja, a žuto-smeđe alge nastaju usled nedovoljnog osvetljenja.

Sistemi za grijanje ili hlađenje se primenjuju ukoliko temperatura vazduha u prostoriji ne odgovara temperaturi koja vlada u prirodnom staništu stanovnika akvarijuma. Grejač vode se obično sastoji od grejnog tela i termostata koji akvaristi omogućuje podešavanje željene temperature. Pored grejača i hladnjaka, akvaristi koriste i razne vrste termometara da bi znali kolika je temperatura akvarijumske vode u datom trenutku.

Poklopac je takođe neophodan na svakom akvarijumu. Neretko se dešava da ribica koja je pohrlila ka površini vode za hranom na trenutak napusti vodu. Ukoliko ne bi bilo poklopca da je zadrži, mogla bi napustiti akvarijum potpuno i uginuti.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku