Kategorija: Morska voda
0

Protein Skimmer

Protein Skimmer

Protein Skimmer spada u mehaničku filtraciju morskog akvarijma jer fizičkim putem odvaja organska jedinjenja od morske vode. Sama definicija skiminga bi glasila : Protein skiming je proces uklanjanja ...

PROČITAJ VIŠE
0

MIKROELEMENTI ( TRACE ELEMENTS )

MIKROELEMENTI ( TRACE ELEMENTS )

Pod pojmom Mikroelemenata ili Elementima u tragovima (kako se nazivaju) spadaju elementi kojih ima manje od 1 mg u 1 l morske vode i ima ih oko 40. Mnogi od ovih elemenata su potrebni u raznim ...

PROČITAJ VIŠE
0

JOD

JOD

Jod pripada grupi halogenih elemenata , tesko je rastvorljiv u vodi , smatra se reaktivnim i nestabilnim elementom, Jod koji se smatra korisnim za reef sistem je JODID Jod u moru se nalazi u ...

PROČITAJ VIŠE
0

Stroncijum

Stroncijum

Peti po zastupljenosti katjon ( pozitivno naelektrisan jon ) u morskoj vodi posle Natrijuma, Hlorida , Magnezijuma i Kalcijuma je Stroncijum sa koncentracijom oko 8 p.p.m . Koncentracija u prirodi je ...

PROČITAJ VIŠE
0

ALKALNOST I KARBONATI

ALKALNOST I KARBONATI

U morskoj akvaristici pojam Karbonatne tvrdoce , se mesa sa pojmom ALKALNOST pa cak i u literaturama sto NIJE ista stvar (na Salifertovom testu pise ALK-KH ) Ovo je takodje jedan od najvaznijih ...

PROČITAJ VIŠE
0

MAGNEZIJUM

MAGNEZIJUM

Magnezijum je treci najzastupljeniji jon u morskoj vodi posle natrijuma i hlorida. Ucestvuje u velikom broju bioloskih procesa u svakom zivom organizmu. Pri normalnom salinitetu koncentracija ...

PROČITAJ VIŠE
0

KALCIJUM

KALCIJUM

Jedan od najvažnijih elemenata u morskoj vodi je KALCIJUM. Od vitalnog je značaja za pravilan rast i izgled korala. Igra ključnu ulogu u čuvanju stabilnog PH morske vode. Mnogi korali (svi tvrdi ) ...

PROČITAJ VIŠE
0

Elemenati i mikroelemenati

Elemenati i mikroelemenati

Osnovni izvor elemenata i mikroelemenata za naše akvarijume nalazi se u mešavinama sintetickih soli. Ove soli su godinama poboljšavane i sada su na visokom nivou, sadrže sve potrebne elemente i ...

PROČITAJ VIŠE
1

Morska voda

Morska voda

Morska voda za Morski Akvarijum se dobija mešanjem slatke Ro vode (može se koristiti i voda sa česme ako je dobrog kvaliteta) i specijalno proizvedene soli koja se koristi isključivo za morsku ili ...

PROČITAJ VIŠE
Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku