KALCIJUM

Jedan od najvažnijih elemenata u morskoj vodi je KALCIJUM. Od vitalnog je značaja za pravilan rast i izgled korala. Igra ključnu ulogu u čuvanju stabilnog PH morske vode. Mnogi korali (svi tvrdi ) koriste kalcijum u procesu kalcifikacije, u nekim literaturama se navodi i da je neophodan za meke korale ali ne u tolikoj koncentraciji. Korali kalcijum uzimaju iz vode i na taj način ga troše. Pored korala kalcijum je neophodan i za rast kalcijumskih algi (koralina), makro algi roda Halimeda, školjki, puževa,crva …

U morskoj vodi kalcijuma ima u koncentraciji od oko 410 p.p.m (sa porastom saliniteta raste i nivo kalcijuma)

Peporučeni nivo kalcijuma za akvariste koji drže mešovite akvarijume (SPS, LPS, meki korali, kakvih je najviše) bi bio što približniji nivou kalcijuma u morskoj vodi 380-450 p.p.m. Koncentracija kalcijuma od preko 500 p.p.m NEĆE ubrzati kalcifikaciju vaših korala, nasuprot tome može oboriti KH ( Karbonatnu tvrdoću ) i PH u akvarijumu. Pored toga može prouzrokovati taloženje Kalcijum karbonata ( CACO3 ) na pumpama, grejačima. Ovaj proces naziva se Abiotički gubitak kalcijuma i dešava se jer u vodi dolazi do prezasićenja. Drugi oblik abiotičkog gubitka može izgledati kao da ima snega u vodi.

Kalcijum se može dodati na više načina:

Kalcijum reaktor u suštini rastvara kalcijum karbonat u reaktor komori a zatim ga kaplje nazad u akvarijum. Ovaj proces je najsličniji onome što se dešava u prirodi (rastvaranje CACO3 na biološki raspolozive elemente). Mana ovog načina je upotreba CO2 koji obara PH u akvarijumu na približno 6,5…

Sledeći način su Balling soli. Odličan način, lak za upotrebu i doziranje. Mana je što se korišćenjem balling soli postepeno može podići salinitet.

Kallwaser ( Limevater ) uređaji koriste Kalcijum Hidroksid, brzo i lako može podići nivo kalcijuma, mana je što za razliku od Kalcijum reaktora može podići PH na 12!

Dodavanje Kalcijuma u bocicama, u ovom slučaju kalcijum je u tečnom stanju u obliku Kalcijum Hlorida i ovo je jednostavan način za upotrebu. Koristi se za manje akvarijume jer je za veće ne isplativo. Mana ovog načina je brz i VELIKI gubitak Karbonatne tvrdoće kao i gomilanje hlora u akvarijum…

Koncentraciju Kalcijuma je nemoguće održati na potrebnom nivou bez Karbonata i Magnezijuma .

Nije preporučljivo podizati Kalcijum za više od 20 p.p.m dnevno!

Neki oblici Kalcijuma su kaustični i zahtevaju obazrivu upotrebu!

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku