MIKROELEMENTI ( TRACE ELEMENTS )

Pod pojmom Mikroelemenata ili Elementima u tragovima (kako se nazivaju) spadaju elementi kojih ima manje od 1 mg u 1 l morske vode i ima ih oko 40. Mnogi od ovih elemenata su potrebni u raznim biološkim procesima, napr. stvaranje enzima ili drugih složenih organskih struktura, u kojima obično zauzimaju mesto centralnog jona. Mnogi od ovih potrebnih mikroelemenata nalaze se u grupi ( Teških ) metala, napr. Gvožđe, Cink, Molibden, Kobalt, Bakar, Vanadium … U visokim koncentracijama ove supstance su TOKSIČNE .

Mnogi od ovih Mikroelemenata se lako gube iz vode na razne načine, pre svega zbog svoje hemijske nestabilnosti, lako oksidišu, broja i vrste organizama kao i načina filtracije (Aktivni ugalj i druge hemijske filter mase kao i Skimmeri ih uklanjaju iz vode )

U manjim akvarijumima ili u akvarijumima sa manjim brojem korala, Mikroelemente vraćamo u vodu preko sintetičkih soli ( običnim zamenama vode, svaka bolja so ih sadrži u dovoljnoj koncentraciji ) . U većim ili zahtevnijim akvarijumima potrošnja ovih mikroelemenata je brza i moraju se dodavati.

Ako ste se odlučili za dodavanje Mikroelemenata, treba izabrati jednu od dve opcije. Moguće je dodavati svaki element posebno ili kupiti bočice koje su najčešće označene brojevima 1, 2 i 3 ili A, B i C u kojima su svi elemnti grupisani u 3 grupe.
Ako sada prvi put dolazite u dodir sa trace elementima preporučljivo da koristite drugu opciju, korišćenjem već grupisanih elemenata koji se dodaju u balling rastvor za kalcijum i karbonate obezbeđujete se od mogućnosti predoziranja trace elementima, jer ćete dodavati srazmerno trace elemenata spram potrošnje kalcijuma i karbonata.
Ukoliko se ipak odlučite da dozirate svaki od elemenata posebno, raspitajte se dobro i nabavite sve potrebne testove zato što predoziranjem nekih od trace elemenata možete vrlo lako ubiti sav živi svet u akvarijumu.

U bočicama pod nazivom „Trace Elements“ možete kod različitih proizvođača videti razne mešavine ovih (a i drugih) elemenata. Neki od njih su totalno bezpotrebno prisutni jer nemaju apsolutno nikakavu dokazanu biološku funkciju (napr. sadrže Nikl i Kalaj ), neki od njih uopšte i nisu Mikroelementi (poput Magnezijuma i Stroncijuma ) a neki uopšte i nisu elementi poput Sulfata, masnih kiselina….

Dakle ni sa ovim se ne treba igrati , NE sipajte ništa dok niste izmerili.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku