Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sadržaja internet stranice Akva svet-a na adresi www.akvasvet.org

Web stranicu akvasvet.org pokrenuo je i uređuje Dragan Dimitrijević (dalje u tekstu: Akva svet ili Akvasvet TIM).

Prvim i svakim narednim korišćenjem web stranice smatra se da ste se u potpunostii upoznali sa ovim Uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo da se obratite na adresu info@akvasvet.org

Izgled i sadržaj web stranice, kao i Uslove korišćenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, zato vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da Vaše naknadno korišćenje web stranice predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih Uslova.

Uslovi korišćenja

Pregledanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, dowload, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dela te izbor i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Akva svet-a. Ako je takvo dopuštenje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Akva svet zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama, u potpunosti ili delimično izbriše.

Svi samoinicijativno poslati materijali, a naročito fotografije, video snimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Akva svet-a. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Akva svet-u neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kom obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošaljioci Materijala prihvataju da za poslate Materijale neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Akva svet-a) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Akva svet-u garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Akva svet zbog objave tih matrijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obavezuju se naknaditi Akva svet-u celokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpeo.

Zaštita ličnih podataka na web stranicama Akvasveta

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Lične podatke prvenstveno prikupljamo kako bismo Vam mogli uručiti podsredstvom kurirske službe naručene artikle kao i poslati izmene i novosti elektronskom poštom, uključiti Vas u učestvovanje u nagradnim igrama te obavestiti pobednika, poslati publikacije, brošure i drugi reklamni materijal i odgovoriti na Vaša pitanja ili savete, osim ukolliko drugačije izričito ne zatražite. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Akva svet-a bez Vaše dozvole, osim (1) u slučajevima kad u najboljoj nameri smatramo da imamo zakonsku obavezu otkrivanja takvih podataka, i (2) određenim dobavljačima koji pomažu Akva svet-u u održavanju i vođenju aktivnosti na njegovim stranicama.

Akva svet ne sakuplja podatke maloletnih osoba. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve Lične Podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje ličnih podataka od strane maloletnika ne bi se smelo odvijati bez odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko bi uprkos tome usledio pokušaj kontakta na inicijativu maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe, Akva svet izričito odbija primanje bilo kakvih zahteva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namere kontakta.

Želimo jasno reći da prilikom poseta ovim stranicama Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim subjektima dati podatke koje smo primili.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati, bilo putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. Možda ćemo Vaš e-mail poslati drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Neovlašćeni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na Vaš zahtev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi s našom politikom zaštite ličnih podataka ili u vezi s Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo vas da nam se javite.

Promene i prestanak uslova korišćenja

Akva svet zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove web stranice kao i Uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obavešteni. Zahvaljujemo Vam se na poseti i korišćenju naših web stranica.

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku