Stroncijum

Peti po zastupljenosti katjon ( pozitivno naelektrisan jon ) u morskoj vodi posle Natrijuma, Hlorida , Magnezijuma i Kalcijuma je Stroncijum sa koncentracijom oko 8 p.p.m . Koncentracija u prirodi je u velikoj meri stabilna, varijacije su samo 2 % ( povećava se sa dubinom i salinitetom ). Na molekularnom nivou, veličina Stroncijum jona je 13 % veća od Kalcijuma i čak 70 % veća od magnezijuma. Ova tri elementa su hemijski veoma sličana.

Kao i Magnezijum jon i Stroncijum učestvuje u procesu kalcifikacije, i biva ugrađen u Kalcijum Karbonat na mestu Kalcijumovog jona. Ovo je samo pretpostavka (zbog sličnosti elemenata), jer njegova mala potrošnja ne dokazuje ovu teoriju.

Preporuka je da se nivo Stroncijuma u akvarijumu održava što približnije koncentracije u moru 5 – 15 p.p.m . Tek ako testiranjem uvidite da je nivo Stroncijuma ispod 5 p.p.m, onda se savetuje dodavanje. Sve komercijalne mešavine soli sadrže koncentraciju Stroncijuma znatno veću nego što je u moru, običnim zamenama vode, podižemo nivo Stroncijuma.

Obratite pažnju i na ostale dodatke koje sipate jer većina njih MOŽE da sadrži Stroncijum. Kod nekih proizvođača ima ga u Kalcijumu, kod nekih je u mikroelementima, sa Molibdenom (uglavnom Američke firme)… itd da ga ne bi sipali više puta

Često ga ima i više nego što je potrebno bez ikakvih dodavanja .

Citiracu Dr Rendi Holmsa : “ Neki akvaristi su zaključili da Stroncijum pomaže koralima da deponuju kalcijum karbonat u svoje skelete , uprkos bilo kakvim dokazima o tome u naučnoj literaturi kao i bilo kakvih direktnih eksperimentalnih dokaza “ ( dr R. H. Farlei 2007. god.)

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku