Tehnike razmnožavanja tropskih riba

Uzgoj tropskih ribica je jedan od stepenika koji treba da savlada iskusni akvarista. Kada je riba toliko zdrava da bi se mrestila, početnik će znati da može “preći” na izazovnije ribe. Da bi se mogle uzgajati ribe, akvarista treba da zna razlikovati ribe po polu i mora umeti da pripremi što prirodnije uslove koji će pokrenuti mrest. Dobro je pisati i beleške o tome.

 Parenje riba

Večina riba se deli na polno različite ili polno iste. U polno različitim vrstama, polovi se lako razlikuju po primarnim (oblikom polnih organa) i sekundarnim razlikama (oblik, veličina, boja /polni dimorfizam/, perajima) Mužjaci su u pravilu obojeniji, veći, imaju izraženija i veća peraja.

Medu dobrim primerima polne različitosti (dimorfizma) spadaju Ciklidi jezera Malawi i živorotke. U polno istim vrstama postoji (ako) malo primetnih polnih razlika. Obično je jedini način da se prepozna pol kod tih vrsta, da se razlikuje da je mužjak neznatno veći, ženkice neznatno okruglije i trbušastije.

Neke polno iste (isomorfne) vrste nemaju uopšte vidljivih spoljnih polnih razlika.

 Odabir roditelja

Kad su prepoznati mužjaci i ženkice, potrebno je odabrati odgovarajući par. Postoji nekoliko važnih načina za odabir idealnih roditelja:

 1.    Odaberite ribu koja ima lepe oznake i boju – ta će dati atraktivne mlade
 2.   Koristite jedino odrasle, zdrave ribe jer nezdrava riba, ako se mresti, može dati bolesne i deformisane potomke.
 3.   Svakako budite sigurni da je par skladan. Mnoge vrste se ne smeju staviti zajedno u mresni akvarijum i očekivati da će se pariti. U stvari, mnogi ciklidi, se pare iz svoje grupe tek nakon što su zajedno boravili mesecima, pa i godinama. Kod pojedinih vrsta jedan će partner gnjaviti i tući drugog do smrti ako mu ne odgovara.
 4.   Izbegnite mešanje različitih boja i oblika jer su mladi takvog para u pravilu neatraktivni.

Svakako odaberite par iste vrste, jer su hibridi u pravilu sterilni. Kod nekih ciklida i kilifisha, ženke drugih vrsta izgledaju vrlo slično.

    Reproduktivne strategije i načini razmnažanja

 Leženje jajašaca 

  Većina akvarijumskih riba pripadaju grupi onih koje lijegu jajašca koja se oplođuju vanjskom oplodnjom. Ove se ribe dele u sedam grupa:
 •  oni koji raspršuju jajašca
 • oni koji spremaju jajašca
 •  oni koji kriju svoja jajašca
 •  oni koji zakopavaju jajašca
 •  oni koji nose jajašca u ustima
 •  graditelji gnijezda
 •  živorotke

Raspršivaci jajašaca:

ove vrste jednostavno snesu svoja lepljiva ili ne lepljiva jajašca i puste da padnu na podlogu, biljke, ili plutaju po površini. Ove vrste se ne brinu o svom leglu i čak i jedu svoja vlastita jaja. Ove, obično jatašice, se mogu mrestiti u grupama ili parovima. Obično donose na svet veliki broj malenih jajašaca. Potomstvo vrlo brzo raste.

Sprematelji jajašaca:

Ove vrste spremaju, polažu jaja na podlogu (staklo akvarijuma, drvo, kamenje, biljke). Obično nose manje jaja nego prva grupa i tako su ta jaja u pravilu i krupnija.

   Dele se u dve grupe
 •   one koji se brinu za svoja jaja
 •   one koji to ne rade
 Među onima koji se brinu za svoja jaja su ciklidi i neki somovi.

Pećinari:

ležu jaja u pećinicama i rupama, dok otvorenito čine na otvorenom. Ove ribe formiraju parove i imaju razvijen jak osećaj za brigu o leglu kojeg čiste i brane. Jajima treba nekoliko dana da se izlegu a leglo onda često čuvaju roditelji. Neki somovi, ciprinidi i kilifishevi pripadaju u grupu onih koj se ne brinu o svojem podmlatku. Ove vrste ležu jaja na neku površinu i tada ih napuštaju. No, ove vrste obično ne jedu svoja jaja.

Kopači (oni koji zakapaju jaja):

ove vrste obično nastanjuju vode koje u neko doba godine presušuju. Većina tih vrsta su dvodihalice koje ležu jajašca u blatu i mulju. Roditelji vrlo brzo stare i postavljaju svoja jaja pre smrti kad voda počinje isušivati. Jaja ostaju u uspavanom stanju dok ne padne kiša i stimuliše ih na izlegenje.

Nosači (oni koji nose jaja u ustima):

To su vrste koje nose jaja ili mlade u ustima.

    Ustašice se dele na:
 •   ovophile (jajašice)
 •   larvophile (licinkašice)
 Prve nose svoja jaja u udubinu i te ih ženka usiše u usta. Mali broj krupnih jaja ostaje u majčinim ustima i tamo se izleže, a leglo ostaje kod majke još neko vreme. Oplodnja obično se dešava pomocu tzv. jajnih tačaka koje su obojene izražene tačke blizu analnog peraja kod mužjaka. Kad ih ženka ulgeda, pokušaće ih usisati misleći da su jaja, no umesto toga usiše spermu i tako omogući oplodnju jaja koja su joj u ustima. Mnogi ciklidi i neke ribe labirintašice pripadaju ovoj vrsti. Druge, ustonoše, polažu jaja i čuvaju ih dok se ne izlegu. Nakon toga, ženka će pokupiti mališane i držati ih u ustima. Kad dovoljno odrastu da se mogu sami braniti, ona će ih pustiti. Neki čistači pripadaju u ovoj vrsti riba.

Graditelji gnezda:

Ove ribe grade neku vrstu gnezda za svoja jaja. To je obično u obliku mehurića kombinovanih sa ostacima biljaka ili onih koje prave same ribe (labirintnjace ili somovi), ili ih kopaju u podlozi (ciklidi). Ove ribe se jako brinu o potomstvu.

Živorotke

 Živorotke su ribe koje rađaju žive mlade. Postoji dva tipa živorotki:
 •    ovovivipari, kod kojih se jaja izlegu unutar ženke pre rodenja;
 •    vivipari, gde nema oblikovanih jaja već mladunuci odrastaju u kružnom crevu unutar ženke. Ove ribe su obično vrlo lake za uzgoj.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku