Spoljni filteri

Spoljni filteri mogu biti pravljeni po meri i nacrtu od stakla ili kupljeni gotovi, već snabdeveni centrifugalnom pumpom. Stakleni spoljni filteri rađeni po uobičajnim standardima nisu biološki efikasni. Spoljni filteri rađeni po meri može biti izuzetno praktičan i efikasan filter ukoliko se napravi po dobrom nacrtu, koji obavezno predviđa: komoru za taloženje krupnih čestica, predfilter koji se lako može očistiti bez prekidanja rada filtera, komore velike povvršine za biološko filtriranje te komore za hemijsko i komore za sakupljanje čiste vode i smeštaj vazdušnih liftova ili potopive centrifugalne pumpe.

Taloženje krupne nečistoće i mehaničko predfiltriranje omogućavaju lako održavanje mehaničkog dela filtera i dugo trajanje biološkog filtera. Mehanički čista voda nailazi na supstrat za biološko filtriranje koji mora biti znatne površine, radikolonizacije velike količine aerobnih bakterija i male dubine (na svakih 300 litara protoka, 5cm debljine sloja) kako bi se omogućilo stanje totalne aerobioze (bogastvo kiseonikom), neophodne za rad aerobnih bakterija. Bkterije koje svojimpeptinima vrše razlaganje i pretvaranje amonijaka i amonijuma u nitrate nazivaju se nitro-bacter i potrebno im je oko 30 dana da potpuno nasele supstrat. bakterije koje pretvaraju nitrite u nitrate nazivaju se nitrosomonas i potrebno im je 60 dana da nasele supstrat. Ove dve vrste korisnih bakterija troše kiseonik i pretvaraju amonijak u nitrite, odnosno nitrite u nitrate, pa im je potreban dobro provetren supstraz. Zato filter ne sme da se zaustavi, kako ove bakterije ne bi izumrele. Pošto je potrebno 2 meseca da filter postigne punu efikasnost, prepostavlja se da ga ne treba zaustavljati naredni što duži period, kako bi se uluženi trud isplatio. Bakterijski sloj može da ostane aktivan dugi niz godina, obezbeđujući savršeno čistu vodu akvarijuma. Da bi se konstantan rad filtera obezbedio, neophodno je redovno čišćenje mehaničkog predfiltera, kako bi se onemogučilo začepljenje bakterijskog sloja. Suprotno uobičajnim mišljenjima, biološkom filteru je neophodan relativno brz protok vode, radi obezbeđivanja aerobnog stanja.

Komora za hemijsko filtriranje omogućava redovnu zamenu istrošenog hemijskog filter-medija, a komora za sakupljanje čiste vode omogućava korišćenje više vazdušnih liftova ili potopive centrifugalne pumpe koji će obezbediti potreban protok vode. Protok vode za ovakav filter proračunava se u odnosu na veličinu akvarijuma i zapreminu biološkog sloja.

Spoljni centrifugalni filteri su već proračunati, savršeni filteri za obavljanje sva tri procesa filtriranja. Njihov jedini nedostatak je relativno brzo zagušenje prljavštinom, koje sprečavaju oformljenje bakterijske kolonije u filteru. Ovaj se nedostatak uklanja korišćenjem unutrašnjeg filtera od sunđerana ustima cevi za odvod vode. Ako sunđer čistimo redovno, na svakih 7 dana, filter će neometano raditi godinama. Pri nabavci ovakvog filtera, polazimo od podatka da brzina protoka treba da odgovara 1.5 do 2.5 zapremine akvarijuma na sat.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku