Osobine i primena aktivnog uglja

Najčešće korišćeni hemijski filter u akvaristici do sada je svakako aktivni ugalj, jer je jedan od najboljih hemijskih filtera i većina akvarista ga još uvek i hvali i koristi.

U današnje vreme postoje drugi hemijski filteri poput denitratne smole ili zeolita, ali nijedan od ova dva navedena nije tako ekonomski prihvatljiv za filtraciju kao aktivni ugalj. Važno je napomenuti da aktivni ugalj možemo koristiti i u slatkovodnoj i u morskoj akvaristici.

Antracit je najkvalitetniji aktivni ugalj koji se može naći. Problem sa antracitom je naravno njegova cena, zato se akvaristi okreću jeftinijim varijantama poput kokosovog oraha. Prvo se materijal koji smo odabrali za naš aktivni ugalj zagreva u pećima na temperaturama između 490 i 500C. Jako je bitno da u tim pećinama nema kiseonika, jer se ovakvim zagrevanjem postiže isparavanje vodonika i kiseonika iz materijala i ostaje samo ugljenisani materijal. U sledećoj fazi se dodaju posebne hemikalije da bi smo dobili na kvalitetu samog materijala. U ovom trenutku se aktivni ugalj tretira kiselinama kako bi se odstranile neke nuspojave kao što su fosfati koji nastaju tokom procesa pravljenja aktivnog uglja.

Treća faza je ponovna aktivacija uglja i to zagrevanjem na temperaturama između 880 i 900C, ali sada je važno da u tom procesu učestvuju i kiseonik i ugljendioksid. Posle ove faze, ugalj je sličan krupnijem sunđeru i jako je porozan.

Upravo zbog te poroznosti voda može da protice “ kroz “ njega, i onda se štetne materije zadržavaju na površini aktivnog uglja. Ako bi smo nabrajali koje sve štetne materije aktivni ugalj odstranjuje, spisak bi bio prilično dug. Moramo napomenuti da apsorbuje sve lekove koje koristimo pri lečenju, teške metale, vodonik sulfid… Netačno je da aktivni ugalj odstranjuje amonijum, ili nitratne i nitritne jone.

Aktivni ugalj, kao i sve ostalo ima svoj rok trajanja i posle istega određenog vremena, potrebno je zameniti ga novim. Nezahvalno je određivati na koliko dana ili nedelja je to neophodno uraditi jer ide od slučaja do slučaja. Potrebni podaci se najčešće nalaze na pakovanju, i moramo poštovati te podatke, zato što posle isteka tog roka, aktivni ugalj može ispustiti sve apsorbovane supstance nazad u naš akvarijum. Ono najvažnije: Da li i kada koristiti aktivni ugalj uvek izaziva rasprave i debate. Ne smemo uzimati u obzir lično mišljenje pojedinca da li je nešto dobro ili nije, ali moramo priznati da aktivni ugalj ima veliku vrednost. Neki akvaristi ga preporučuju kod akvarijuma sa velikim brojem stanovnika, jer je tako mnogo lakše održavati akvarijum.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku