Podni filteri

Podni filteri ili filteri pod podlogom su vrsta unutrašnjeg filtera koja koristi podlogu kao filtrirajući materijal, ovi filteri se mogu pokretati vazduhom ili centrifugalnim pumpama u oba pravca. Prvi način je prolazak vode odozgo na dole kroz podlogu, koja se sastojisamo od kvarcnog peska krupnije granulacije ili silikatnog šljunka sitnije granulacije. Ovakvo korišćenje podnog filtera dovodi do brzog zapušavanje podloge i stvaranja anarobnih mesta u njoj, te nije praktična.

Drugi način je prolazak vode odozdo na gore kroz podlogu, dakle revesno. U tom slučaju već filtrirana voda prolazi kroz podlogu, što sprečava njeno zapušavanje i stvaranje anaerobnih mesta u njoj. Tako se ujedno, stvaranjem aeerobioze u podlozi, dobija biološki filter izuzetno velike površine i efikasnosti, omogućava brzi i bujniji rast biljaka koji je od višestrukog značaja za kvalitet uslova života riba u akvarijumu. Kretanje vode odozgo na gore kroz podlogu ujedno omogućava ravnomeru temperaturu u svim zonama akvarijuma i potpuno onemogućava stvaranje plavo-zelenih (cijanobakterija) algi na podlozi. Drugim rečima, upotreba reversnog podnog filtera je preduslov boljeg funkcionisanja akvarijuma i lakog održavanja estetski uređenog akvarijuma. Reversni protok se može obezbediti dovodom vode iz centrifugalne pumpe plastičnim crevom u cev podnog filtera, ili dodavanjem malog levka na vrh cevi (koja obavezno viri iznad površine vode) u koji bi se slivala voda iz vazdušnog lifta.

Podni filter treba da pokrije što veći deo površine dna, a protok vode kroz njega treba da bude bar 20 litara u minutu po metru kvadratnom. To znači 12 litar na sat za svaki kvadratni decimetar površine filtera. Tako će u akvarijumu čija je dimenzijadna potpuno pokrivenog podnim filterom 90x30cm (27dm na kvadrat) idealni protok kroz podni filter biti 324 l/h

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku