Važnost CO2 u biljnoj akvaristici

CO2 predstavlja elementarnu potrebu biljaka koju im moramo omogućiti da bi rasle. Njegov sastojak, ugljenik je fudametalni element za koji se često kaže da predstavlja bazu života na Zemlji, uključujući i podvodni svet. U daljem tekstu ćete saznati kako prisustvo i povećanje CO2 u vašem akvarijum direktno utiće na kvalitet i zdravlje biljne mase, koji tipovi CO2 sistema su najbolji za vas, kao i neke zanimljive detalje i trikove koji će vam koristiti u postizanju što boljih rezultata.

Zašto je CO2 toliko važan u akvaskejpingu?

U poslednje vreme čujemo mnogo loših stvari vezano za ovaj specifićan gas. Svakodnevno smo svedoci globalnog zagrevanja  i uništavanja ozonskog omotača ali takođe je veoma važno da shvatimo da je ovaj gas veoma važan biljkama za održavanje njihovih života. To takođe važi i za biljke u vašem akvarijumu. Biljke se koriste fotosintezom da pretvaraju vodu, CO2, i svetlost u šećere i kiseonik. Ovaj proces predstavlja bazu i osnovu života na zemlji. Bez fotosinteze bilje ne bi proizvodilo šećere koji su bitni za razvitak novih delova istih biljaka kao ni kiseonik čije smo važnosti već svesni.

Uspešan akvaskejping je priča o zdravim biljkama koje lepo rastu. Možda vi odlučite koje ćete biljke gajiti ali CO2 će odlučiti kako će se to bilje razvijati.

 

Postoje tri stvari koje moramo da shvatimo a koje su elementarne i krucijalne u zdravom ugoju biljaka za akvaskejping.

  1.  Kvalitetno osvetljenje
  2. CO2
  3.  Mikro i makro elementi.

 

Mikro i makro elemente lako naučimo da doziramo ali šta je sa CO2 i osvetljenjem?

Najveći i osnovni razlog potrebe CO2 u akvaristici jeste činjenica da je direktno uključen u proces fotosinteze. Definicija fotosinteze kaže da fotosinteza predstavlja proces koji omogućava biljkama da konvertuju svetlost u hemijsku energiju koju kasnije koriste kao izvor hrane. Ta hrana su molekuli ugljovodonika ili sećeri koji se sitetišu iz CO2 i vode. Praćeno ovim procesom, O2 se oslobađa kao nusproizvod ovih reakcija. Upravo iz ovih razloga osvetljenje mora da bude kvalitetno i dovoljno jako, ali takođe treba imati na umu da imati jako svetlo a nedovoljno CO2 znači ogromnu masu algi.

Određena količina CO2  konstantno postoji kao proizvod metabolizma riba ali to nije dovoljno za razvoj biljaka u onoj meri u kojoj često želimo. Tako da, ukoliko želimo biljku koja je punog rasta, pune boje ,tada moramo mehanički dodavati CO2 u akvarijumsku vodu.

Vrlo je poznato da biljke vole okruženje gde je koncentracija CO2 konstantna koja je u granicama od 10-15 ppm. Veoma je važno održavati nivo CO2 ne samo zbog lepote biljaka več i zbog kvaliteta života riba koje mogu biti otrovane ovim gasom ukoliko njegov nivo iznosi preko 30ppm.

Nedostatak ugljendioksida uzrokuje vidljive promene na biljkama, drastično smanjenje njihovog rasta, gubitak na boji i veličini lista. Kontinuirano nizak nivo CO2 uzrokovaće potpuno propadanje kopletne biljne mase. Takođe biljke će početi da se razlažu a ražložen CO2 se pretvara u ugljenu kiselinu koja povišuje nivo Ph vrednost. Povišena ph vrednost u mnogome utiče na živi svet u akvarijumu tako što će biti mnogo podložniji bolestima. I na kraju, strah od rasta algi i sa niskim nivoima CO2 je opravdan.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku