Struktura boje kod riba

– Hromatofore –

Hromatofore su ćelije koje se nalaze u koži ribe i daju joj odgovarajuću boju. One sadrže pigmente koji se sastoje od karotenoida i melanina. Svaka hromatofora sadrži jezgro u centru koje se radijalno grana. Između ovih grančica se nalaze pigmenti koji se slobodno kreću. Kada su koncentrisani blizu središta jezgra, ćelija je skoro providna.

Kada su rasuti između grančica, hromatofora dobij a boju pigmenata. Upravo ovo omogućava ribi da menja svoju boju od svetlih do tamnih nijansi kao odgovor na nervne i hormonalne impulse. Povećanje hormonskog adrenalina (npr, kada uključite osvetljenje u akvarijumu) rezultuje koncentisanjem pigmenata oko jezgra tj. svetlijom koloracijom.

– Irdiofore –

Ove ćelije su veoma slične hromatoforama ali umesto pigmenata sadrže bezbojne kristale. Oni reflektuju čak i najmanju količinu svetla i daju ribi svetlucavi izgled. Kada kristali nisu paralelno orijentisani, tj. kada su haotično raspoređeni, svetio koje reflektuju daje ribi srebrnkastu boju. Paralelna orijentacija kristala omogućava zelene i plave prelaze.

Hromatorofe i iridiofore su osnovne komponente od kojih potiče raznovrsnost kolornih šara i oznaka.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku