Puževi uopšteno

Glava je odvojena od stopala.

Na njoj se razlikuju usni otvor, oči i jedan ili dva para pipaka-TENTAKULE. Stopalo je muškulozni lokomotorni deo tela puževa i omogućava različite vidove kretanja. Ljuštura današnjih puževa je spiralno uvijena oko centralne osovine-columella.

Ljuštura Gastropoda se sastoje od spoljašnjeg organskog sloja periostrakuma, srednjeg prizmaticnog ili mineralnog i unutrašnjeg sedefastog takođe mineralnog sloja. Periostrakum je tanak spoljašnji sloj skleroproteinske prirode koji nazivaju jos i konhiolin.

Ljušture mogu biti različitog oblika i veličine.

Ljusture  se nadograđuju, pa se na njima vide prirasne linije.

Telo puževa je modifikovano u odnosu na hipotetickog pretka Mollusca. Najvažnija modifikacija je torzija utrobne kese i plastanog kompleksa.

Utrobna masa je kod današnjih puževa pomerena na jednoj strani tela.

 

Fosilni ostaci ukaziju da prve Gastropode nisu imale uvijenu ljušturu već je ona bila kupasta.Otvor ljušture može da ima neprekidnu kružnu ivicu ili taj kontinuitet može da bude prekinut udubljenjem koje se nastavlja u kanal –sifon. Kod nekih Pulmonata nema operkuloma, ulaz u ljušturu u toku hibernacije može da bude zatvoren epifragmom.

Glava je kod puževa dobro razvijena  i na njoj se nalaze jedan ili dva para pipaka (tentakule ). Oči se, ako postoje, nalaze na vrhovima tentakula ili pri njihovoj bazi.

Utrobna kesa (visceralna masa) koja je spiralno uvijena, obavijena je plastom, koji se kao slobodni nabor proteže iznad glave i stopala.

Duplja, koja se obrazuje između plastanog nabora i telesnog zida i glave je plastana duplja i ona sadrži respiratorne organe, škrge ili pluća.

Digestivni sistem-RADULA HEPATOPANKREAS

Krvni sistem-otvorenog tipa

Respiratorni sistem-škrge i pluća

Nervni sistem-ganglioniran

Od čulnih organa najbrojnija su taktilna čula. Sastoje se od razbacanih ćelija po celoj površini tela, a naročito su koncentrisane u glavenom regionu, ivicama stopala i plašta, kao i na tentakulama. Skoro sve gastropode imaju stratočište koje imaju ulogu u održavajnju položaja tela. Gastropode poseduju oči. One su najčešce pri osnovama pipaka ili kod nekih vrsta na njihovom vrhu.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku