Akvarijumsko bilje i njegova uloga u akvarijumu

Izgled akvarijuma prvenstveno čine biljke i pored ostalog služe kao sredstvo za dekoraciju (za običnog posmatrača). Zato je potrebno dati par informacija o bioloskim osobinama biljaka. Sve biljke, pa i vodene, glavni su proizvođači kiseonika, Međutim, zbog nemogućnosti da živi svet koristi kiseonik; koji je vezan u molekulu vode, uzima ga kao sastojak vazduha. Dnevni režim procesa uravnoteženja ide tako što biljke proizvode asimiiacijom kiseonik koji životinje troše. Na isti način vrši se proizvodnja i trošenje ugljen-dioksida. Slično dnevnim procesima biljke noću troše zalihe stvorene u toku dana. Međusobna zavisnost se najviše izražava kod asimilacije biljaka.

Pod uticajem svetlosne energije biljke grade od neorganskih supstanci (sa dna i iz vode), uz pomoć hlorofila, organske malerije. Prilikom asimilacije biljkama je potrebno dosta ugljen-doksida, a istovremeno oslobađaju velike količine kiseonika koji koristi okolina. Ovako, teoretski, naša mikroekološka zajednica živi u bioloskoj ravnoteži. Noću usled disimilacije biljaka oslobađa samo ugljen-dioksid i tada se stvaraju bikarbonati. To ne utiče na ravnotežu u akvarijumu jer se ribama u toku spavanja znatno smanjuje potreba za kiseonikom. Naša zajednica, biće ,,nezdrava“ samo ako se ne ostvari dobro kruženje kiseonika u vodi. Normalna količina kiseonika (a najveća ugljen-dioksida) u vodi je ujutru oko 9 h. Istovremeno PH vrednost dostiže svoj maksimum, a povećana kiselost daje podstrek asimilaciji.

Količina kiseonika koji će stvoriti jedna biljka zavisi od njene celokupne površine (u direktnoj su srazmeri). U vezi sa predhodnim, pogrešno je verovati da biljke koje imaju velike listove imaju i veliki površinu za proizvodnju kiseonika. U delu akvarijuma koji dobija najviše svetlosti se postavljaju brzo rastuće biljke koje smeju da prime puno svetlosti. Pritom se osobađa prostor kroz koji svellost brže prolazi do manjih biljaka. Biljku koja ne podnosi mnogo svetla ne treba stavljati u prvi plan, jer ona izgleda dekorativno i onda kada se ispred nje zasade niže biljke koje vole svetlost.

Sledeći važan zadatak biljaka sastoji se u prečišćavanju vode.

Za razliku od mnogih suvozemnih, vodene biljke ne uziniaju materije samo korenom. One ih čak više upijaju listovima. Treba se držati pravila:
– što više biljaka po jednom stanovniku akvarijuma, voda je čistija.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku