Osnovna anatomija ribe

Telesni oblik

Postoji strahovita različitost riba na svetu. Svaka vrsta je prilagođena prema životu u određenom stanovištu. Pregledom telesnog oblika riba, akvaristi mogu naučiti puno o stanovištu ribe.

Ukupan oblik tela

 Telesni oblik je jedan od najboljih indikatora u određivanju okoline ribe. Površinsko prebivalište riba karakterišu prevrnuta usta prema gore i spljoštena leđa. Visoke, pljosnate vrste kao diskusi i skalari, prilagođeni su životu u sporim vodama. Vitke, nalik torpedu oblikovane ribe, bolje su prilagođene životu u brzim vodama. Ribe koje žive na dnu su izravnale trbuhe i smanjile usta. Neke su promenile mehure tako da “skaču” po podlozi umesto plivanja.

Glava

 Postoji tri opšta mesta usta kod riba koja često pokazuju način hranjenja vrste. Ribe koje se hrane na površini obično imaju podbačena, prevrnuta usta za hranjenje insektima. Ribe koja se hrane u vodama srednje dubine imaju obična usta, koja se obično smatraju “normalnim” ribljim ustima. Grabežljiva riba obično ima široka usta, dok ribe svejedi imaju manja usta. Riba koja se hrani na dnu obično ima podvrnuta ili inferiorna usta. Često, vrste koje se hrane na dnu takođe su opremljene brkovima, koji su taktilni i okusni organi koje koriste za pronalaženje hrane u tami ili mutnoj vodi. Neke ribe koje se hrane na dnu, posebno Loricarids, imaju usisna usta nalik na strugaljku za turpijanje algi, drva, biljaka ili blata.

Peraja

 Peraja se upotrebljavaju za kretanje, stabilnost, gradnju gnijezda, mrest i kao taktilni organi. Peraja mogu biti sama ili u paru. Mnoge akvarijumske ribe viđene u našem hobiju imaju dugačka, izvučena peraja, koja su razvijena kroz selektivno razmnožavanje. U prirodi, ovih peraja nema. Kaudalna ili repna peraja se upotrebljavaju za pogon. Riba koja ima račvasta repna peraja su obično brzi plivači. Riba koja ima zaobljena repna peraja su ribe sposobne za brzo delovanje kao grabljivci. Velika, rastegnuta repna peraja se često koriste za privlačenje parnjaka.
 Jedna analna peraja se nalazi na dnu tela odmah ispred repnog peraja. Služi stabilizaciji ribe dok pliva. Dugačka analna peraja koje se pomiču valovito se upotrebljavaju za pogon.
 Uparena karlična ili trbušna peraja se nalaze ispred analnog peraja. Trbušna peraja se koriste zbog dodatne stabilnosti u plivanju. Ponekad ova peraja su modifikovana kao dugačke, končasta peraja se koriste kao taktilan organ. Zatim trbušna peraja su upotrebljene od vrste Corydoras morskog pauka za držanje jaja tokom mresta.
 Uparena grudna peraja se nalaze blizu škrga i upotrebljena je za manevrisanje ribe. Ova peraja su prilagođena, u slučaju vrsta sa dna, tako da se riba može oduprijeti prema gore ili čak hodati iznad ili ispod vode. Ponekad su grudna peraja okružena bodljama zbog zaštite.
 Jedna leđna peraja se nalazi na poleđini ribe i pomaže balansirati ribu za vreme plivanja. Rubovi ovog peraja su često oštri, a bodlje prisutne. Debela peraja su sitna peraja koja se nalaze između leđnih i kaudalnih peraja na nekim ribama.

Telesni pokrov

 Većina riba je prekrivana krljuštima, koje štite telo. Neke ribe kao na primjer morski pauk imaju koštane ploče koje služe istu svrhu. Druge vrste imaju vrlo malene krljušti ili ih nemaju uopšte.

Obojenost tela

 Iako je selektivno razmnožavanje proizvelo velik broj neprirodnih boja i obrazaca, divlja riba je i dalje puna raznolikih boja. Boja ima važnu ulogu za ribu. Neke vrste riba se oslanjaju na pruge ili smeđu boju radi kamuflaže i skrivanja od grabljivaca. Druge vrste koriste atraktivne boje kako bi privlačile parnjake, dok neke vrste koriste “očne-tačke” kako bi prevarili grabljivice. Ciklidi iz Afrike koji leglo drže u ustima često se oslanjaju na obojane tačkice nalik na jaja za oplodnju.Boja zavisi i od pigmenta ribe i prelomu svetla. Riba s čvrstom tamnom bojom obično ima pigmentiranu kožu, dok se vrste sa srebrenkastim prelievanjem oslonjaju na svetlosnu refleksiju. Neke vrste su sposobne menjati boju, dok neke ribe postanu različite boje noću.
  Zdrava riba je skoro uvek šarenija nego bolesna. Da bi održao ribu na vrhuncu forme boje morate ispuniti sedeće uslove, održavanje povoljnih vodenih uslova, hraniti raznovrsnom hranom i držati sa kompatibilnim parnjakom. Neke hrane za ribe koje pojačavaju boje mogu pomoći u pojačavanju određenih boja u riba. Tokom teritorijalnih prikazivanja, tokom sezone mresta  na mrešćenju, boja većine vrste je pojačana.

Škrge

Škrge su organ kojima riba uzima potreban kiseonik iz vode. Kroz škrge, riba je sposobna da uzima kiseonik iz vode a ispustiti ugljen dioksid. Kao plućna krila, škrge imaju veliko područje za razmenu kiseonika.
Neke vrste su menjale škrge i druge organe tako da mogu uzimati atmosferski vazduh i izvlačiti kiseonik.
 Zbog toga što slatkovodna riba živi u okolini u kojem živi, voda je neprekidnom gibanju kroz njihovo telo zbog osmoze. Osmoza je kretanje vode od područja manje natopljene soli prema području više otopljene soli. Ovo je razlog zbog kojeg voda prolazi kroz telo ribe. Vanjska voda pokuša razvodniti visoku koncentraciju soli u ribi. Stoga, slatkovodna riba neprekidno izlučuje vodu kroz škrge i nikad ne pije kako bi održala telesne soli nerazvođenim.

Bočna Linija

  Bočni liniski organ je sled tekućom, ispunjenih cevi lociranih ispod krljuštima. Bočni linijski sastav oseća vibracije u vodi. Prema tome riba je sposobna otkriti grabjivce, pronaći hranu i plivati efikasnije. Mnoge riblje vrste mogu plivati bez vida u tami ili mutnoj vodi. „Blind Cave Fish“ se oslanja u potpunosti na lateralni linijski sustav.

Riblji Mehur

 Riblji mehur je vazduhom, napunjen mehur koji se koristi za držanje ribe u stanju neutralnog potiska gde niti tone niti se uzdiže. Prema tome riba je sposobna spavati u vodama srednje dubine. Brojne vrste su prilagodile svoje mehure kako bi bili prikladniji njihovim životnim stanovištima. Neke vrste mogu progutati vazduh, koji dođe u riblji mehur, gde se izvlači kiseonik. Ova prilagodba je posebno prikladna u vodama gde ima malo kiseonika.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku