Lumeni

Ovo je pojam koji nam je jako bitan kod odabira rasvete i on se odnosi na intezitet svetla koje neko telo daje svojim isijavanjem u toku rada. Lumen je znači jedinica mere koja se obilježava sa ”L“ i ova oznaka se takođe nalazi na ambalaži sijalica. Ovaj podatak je jako bitan za nas i imaće veliko značenje za naš akvarijum .

Uzimajući rasvetu sa velikom snagom ne znači da ćemo time da napravimo pravi izbor, prosto iz tog razloga zato što različite sijalice sa istom snagom ne moraju imati isti intezitet zračenja .

Često se dešava da imamo rasvetu prave temperature, ali zbog same dubine akvarijuma nemamo dovoljan intezitet svetla. Ukoliko iz tehničkih razloga ne možemo da postavimo adekvatnu rasvetu, u tom slučaju se postavljaju sijalice sa oznakom HQ (High Output) ili VHO (Very High Output)

 

BOJA SVETLOSTI

Pod ovim pojmom se podrazumjeva koji deo spektra će neki izvor svetla da isijava. Proizvođaći na ambalaži sijalica upisuju određene brojeve iza kojeg se nalazi oznaka “K“ i ta oznaka označava temperaturu (Boju) svetlosti i izražava se u Kelvinima ( K ) .

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku