Trovanja i vrste trovanja ribica

U idealnim okolnostima – dobrim uslovima vode, prehrani baziranoj na različitoj hrani, nepretrpanom akvarijumu i okolini koja ne izaziva stres vrlo se retko pojavljuju bolesti kod riba. Obično će se ribe razboliti samo kad nešto u okolini nije u redu, ili kad se dodaje nova riba u akvarijum. Zdrave ribe po pravilu imaju jak imunitet i sposobne su se odupreti mnogim patogenima, ali, ukoliko stres oslabi ribu, ona postaje osetljiva na bolesti. Postoji nekoliko uslova, uključujući ne žive i žive faktore koji mogu dovesti ribu u stanje stresa.
Ne-živi izvori stresa

Među ne-živim izvorima koji mogu promeniti uslove za akvarijumske stanovnike su trovanje, neodgovarajuća temperatura ili pH i skladištenje kiseonika.

Trovanje amonijakom
Je uzrokovano porastom organskog otpada zbog preteranog hranjenja, uginuća riba ili biljaka i otpada ili neodgovarajućeg cikliranja. Trovanje amonijakom se posebno pojavljuje kad pH preraste 7, kad početni amonijum postaje amonijak. Simptomi trovanja amonijakom su usporeno kretnje, teško disanje, blede škrge (izgorene škrge). Ribe se mogu zadržavati tik ispod površine vode. Trovanje amonijakom se može smanjiti smanjenjem obroka, promenama vode, snižavanjem pH, upotrebom zeolita i pojačanim dodavanjem kiseonika u vodu.

Trovanje nitratima / nitritima
Je uzrokovano nekim aktivnostima poput trovanja amonijakom. To trovanje ima iste simptome kao i trovanje amonijakom, i može se proveriti posebnim priborom za testiranje nitrata/nitrita. Najbolji put za rešavanje tog problema je smanjenje hranjenja, češće delimične izmene vode dok god se količine nitrata/nitrita ne smanje i pojačanim dodavanjem kiseonika u vodu.

Trovanje hlorom
Slobodni hlor, prisutan u većini voda iz vodovodnog sistema, otrovan je za ribe. On napada škrge i izaziva uginuće od gušenja. Hlor se može ukloniti prokuvavanjem vode, ostavljanjem vode da odstoji par dana, jakim prozračivanjem vode, ili dodavanje preparata za pripremu vode.

Trovanje teškim metalima
Može biti uzrokovano starim cevima ili metalom u akvarijumu. To trovanje se primećuje kad su ribe zadihane i kad su uz površinu vode tražeći kiseonik i ubrzano dišući. Postoje testovi kojima se može izmeriti količina teških metala u vašoj vodi. Najbolji način uklanjanja teških metala je postavljanje sistema reverzne osmoze, iako korišćenje filtriranja vode preko aktivnog ugljena može rešiti većinu problema.

Trovanje vodonik sulfidom
Ovaj gas se pojavljuje truljenjem otpadaka i izmeta u akvarijskoj podlozi. Ovaj gas je otrovan i prvi znakovi njegove prisutnosti je miris poput trulih jaja i ribe koje očajno traže vazduh uz površinu vode. Najbolja mera za rešavanje ovoga je promena velike količine vode uz usisavanje otpadaka iz podloge. Delomične promene vode se trebaju raditi dok god ne nestane neugodan miris i ribe ne počnu normalno plivati i disati.

Trovanje lekovima
Lekovi su zamišljeni da bi pomogli ribi da se oporavi, iako, ako su loše primenjeni, mogu biti štetniji nego što pomažu. Lekovi mogu imati suprotan učinak na mnoge tipove riba, poput somova, tetra, mormyda, čistača i drugih osetljivih riba. Lekovi na bazi bakra mogu imati štetne učinke na beskičmenjake, tako da je potrebno uvek ukloniti puževe i račiće iz akvarijuma pre primene takvog leka. Uvek je potrebno pažljivo pročitati uputstva za lečenje i uveriti se da je lek prikladan za vašu ribu. Ukoliko se pokaže da je lek štetan, delomično promenite vodu i filtrirajte vodu preko aktivnog uglja.

Ostala trovanja
Postoje i druge hemikalije (dim cigareta, isparenja boja, pesticidi) koje ponekad pronađu put u vaš akvarijum. Najbolji način borbe protiv tih zagađivača je ne dozvoliti da uđu u akvarijum. Ipak, kad je neki od zagađivača prodro u akvarijum, rezultati mogu biti strašni. Da biste rešili problem, svakako promenite vodu i filtrirajte je preko aktivnog uglja.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku