Oznake: shrimp
0

Red Tiger Shrimp

Red Tiger Shrimp

PH : 6.5 - 7.5 Idealan pH: oko 7 Temp: 18°C-27°C Idealna temp: 23°C Tvrdoća: 4-10dkh Idealno:oko 5gkh Život:1-2.5god Veličina: 2,5-3cm Nošenje jaja:30dan Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Ruby Red

Ruby Red

pH:5.6-6.2 Idealan pH: oko 6 Temp: 19°C-25°C Idealna temp:23°C Tvrdoća vode:4-6dKH Idealno: oko 5.5dkh Životni vek: 2god Veličina:2-3cm Nošenje jaja: 30 dana Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Red Goldflake Shrimp

Red Goldflake Shrimp

pH: 7-8,5 Idealan pH:7,5 Temp:25°C-30°C Idealna temp:28°C Tvrdoća vode: 2-5dkh Idealno: 3dkh Životni vek: 5god Veličina:2-2,5cm Nošenje jaja:30dana Ishrana: Biljna

PROČITAJ VIŠE
0

Red Cherry Shrimp

Red Cherry Shrimp

pH: 6.2 - 8 Idealan pH: oko 7.2 Temp: 18°C-29°C Idealna temp:24°C Tvrdoća vode: 3 – 15 dKH Idealno : 8dkH Životni vek:1-2god Veličina:1–2cm Nošenje jaja:30dan Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Red Tupfel Shrimp

Red Tupfel Shrimp

pH: 6.5 - 7.0 Idealan pH: oko 7 Temp: 18°C-22°C Idealna temp:21°C Tvrdoća vode: 2–8 dKH Idealno : oko 6 dkH Životni vek:2-4god Veličina: 2.5–3cm Nošenje jaja: oko 25 dana Ishrana: Alge

PROČITAJ VIŠE
0

Red Bee Shrimp

Red Bee Shrimp

pH: 6.2 - 6.8 Idealan pH: oko 6 Temp: 24°C-26°C Idealna temp:25°C Tvrdoća vode: 1 – 2 dKH Idealno : 1.5dkH Životni vek:2-3god Veličina: 2.5–3cm Nošenje jaja:30dan Ishrana: Alge

PROČITAJ VIŠE
0

Purple Zebra Shrimp

Purple Zebra Shrimp

pH: 6.5 - 7.5 Idealan pH: oko 7 Temp: 23°C-28 °C Idealna temp:25°C Tvrdoća vode: 2 – 8 dKH Idealno : 7dkH Životni vek:2-3god Veličina: 0.5 cm Nošenje jaja:28dan Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Orange Eye Blue Tiger

Orange Eye Blue Tiger

pHpH:6.8-7.2 Idealan pH: oko 7 Temp: 18°C-24°C Idealna temp: 22°C Tvrdoća vode:6-10dKH Idealno: oko 8dkh Životni vek: 1.5god Veličina:2-3cm Nošenje jaja:30dana Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Princess Bee

Princess Bee

pH:7.4-8.5 Idealan pH: oko 8 Temp: 20°C-25°C Idealna temp:24°C Tvrdoća vode:0-1dKH Idealno: oko 1dkh Životni vek: 1.5-2god Veličina:3-5cm Nošenje jaja: 30 dana Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Orange Eye Black Tiger

Orange Eye Black Tiger

pH: 7 - 7.5 Idealan pH: oko 7.2 Temp: 22°C-24°C Idealna temp: 24°C Tvrdoća vode:6-10dKH Idealno: oko 7dkh Životni vek: 2god Veličina:2.5-3.5cm Nošenje jaja:30dana Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Panda Shrimp

Panda Shrimp

pH:5.6-6.2 Idealan pH: oko 6 Temp: 20°C-25°C Idealna temp: 23°C Tvrdoća vode:5-9dKH Idealno: oko 6dkh Životni vek: 2god Veličina:2-3cm Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
0

Orange Delight Shrimp

Orange Delight Shrimp

pHpH: 7.0 - 8.5 Idealan pH: oko 8 Temp: 26°C - 29°C Idealna temp:28°C Tvrdoća vode: 0 - 2dKH Idealno : 1.5dkH Životni vek:2-3god Veličina:1.5–2.5 cm Ishrana: Svaštojed

PROČITAJ VIŠE
Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku