Supstrat za cveće kao podloga u akvarijumu

Supstrat za cveće (eng.-potting soil) je odličan kao deo podloge biljnog akvarijuma. Samo njegovo postavljanje je dosta lako, ali treba obratiti pažnju na nekoliko stvari.

Šta je supstrat?

Supstrat u suštini predstavlja mešavinu treseta i humusa u određenoj razmeri. Ovoj smesi se često dodaju i neki mikro i makro elementi da bi se napravila optimalna mešavina za određene grupe sobnog cveća ili povrća. Nekim supstratima se dodaju guano, vulkanski pepeo i sl., ali je to već manje bitno za primenu supstrata u akvarijumu. Ono što je bitno za akvarijum je da se u njemu nalaze ogromne (praktično neiscrpne) zalihe skoro svih mikroelemenata i solidne zalihe većine makroelemenata. Međutim, prilikom kupovine supstrata treba obratiti pažnju na par stvari da bi se izbegle neželjene posledice.

pH supstrata

(Prodavačica: „Ovaj je jako dobar, jer ima dodata dva pH“). Prva stvar kod kupovine supstrata na koju treba obratiti pažnju je vrednost pH. Raspon u kome bi pH trebao da se kreće je od 5 do 7 .Treba izbegavati ekstremne vrednosti. Zašto je pH podloge bitan? Ako je pH suviše visok stvaraju se oksidi metala (npr. gvožđa) i postaju slabije dostupni biljkama koje počnu da gladuju. Ako je pH suviše nizak, ima previše rastvorenih oksida metala u vodi koja se nalazi u podlozi i bilje biva otrovano metalima. Za neku idealnu vrednost se smatra pH 6.5 -6.6 jer tu postoji balans. Tu postoji jedna vrlo interesantna stvar. Bilo koje zemljište koje je potopljeno dovoljno dugo imaće idealan pH jer vremenom bakterijski procesi i hemijske reakcije dovode pH na taj nivo. Da bi se taj vremenski interval skratio, u startu treba izabrati supstrat koji ima pH blizak idealnoj vrednosti. Na skoro svim iole kvalitetnijim supstratima piše pH, samo treba obratiti pažnju da li je dat pH za rastvor u vodi ili HCl (često pišu oba).

Sterilizacija

Da bi se otklonili raznorazni organizmi koji baš i nisu poželjni (npr. nematode, razne gljivice, larve insekata i sl.), supstrat se steriliše ili se tretira pesticidima i/ili fungicidima. Na ovo treba obratiti posebnu pažnju. Većina kvalitetnijih supstrata je sterilisana pa se često i ne navodi. Treba izbegavati supstrate na kojima ne piše sastav i proizvoidjač, jer je moguće da su prskani pesticidima ili verovatnije da nisu ničim tretirani.

Sastav

Prilikom kupovine obavezno obratite pažnju na sastav. Ne zbog toga šta se nalazi u njemu, nego zbog toga što je takav supstrat sigurniji za korišćenje. Sastavi su obično dosta šturi, ali se mogu pronaći neke osnovne informacije. Poželjno bi bilo da ima što više organske materije jer će se njenim raspadanjem oslobađati CO2. Ako je supstrat tretiran nekim djubrivom imaće veće vrednosti za mikroelemente jer su oni obično u nedostatku. Ponegde ima navedena i količina teških metala (pre svega olova i žive koji su najgori), ali su te koncetracije obično jako male pa ih većina proizvođača i ne navodi.

Supstrat proizvođača „Unija“ iz Zrenjanina
pH 5.7
Mineralne materije 66%
Organske materije 33%

N <33000 mg/kg
P2O5 1.3% lakopristupacnog 2240 mg/kg
K2O 15% lakopristupacnog 8390 mg/kg
Fe 9097 mg/kg
Mn 329 mg/kg
Zn 67 mg/kg
Cu 19 mg/kg
Pb 22 mg/kg
Ni 15 mg/kg
Cr 20 mg/kg
Cd 2 mg/kg
„Flora“ humus – supstrat
pH 6.9
organske materije 45.84%
N 19800 mg/kg
P 4900 mg/kg
K 12300 mg/kg
Ca 25800 mg/kg
Mg 11300 mg/kg

„Floran“ proizvođač Đurđevak
pH 5.0
Mineralne materije 10.21%
Organske materije 89.79%
N 5200 mg/kg
P 227.74 mg/kg
K 459.61 mg/kg
Ca 1620.28 mg/kg
Mg 1447.54 mg/kg
Fe 2908 mg/kg
Mn 32.72 mg/kg
Cu 5.185 mg/kg

Ovo su neki od supstrata za koje sam našao podatke. Ove količine same po sebi možda ne znače mnogo, ali ću iskoristi jedan primer. Za biljku Elodea occidentalis kritična koncetracija gvožđa (Fe) je 60 mg/kg suve materije. U jednom kg npr. „Florana“ ima 2908 mg Fe što je dovoljno za 48.5 kg suve materije (naravno, pod uslovom da su i svi drugi potrebni elementi dostupni u dovoljnoj količini).

Količina supstrata i sastav podloge

Debljina supstrata bi trebala da bude od 3 do 5 cm. Površina dna x zeljena debljina = zapremina supstrata (npr. za akvarijum 80×40 i debljinu od 5 cm potrebno je 16l). Supstrat je uvek prvi sloj podloge. Preko njega idu ostali.Jedna od boljih varijanti je supstrat, pa preko njega tanak sloj afrakcije (0.5-1 cm), pa preko toga akvaristički šljunak do željene debljine dna. Mada, može i samo šljunak bez afrakcije ili afrakcija bez šljunka.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku