Protein Skimmer

Protein Skimmer spada u mehaničku filtraciju morskog akvarijma jer fizičkim putem odvaja organska jedinjenja od morske vode. Sama definicija skiminga bi glasila : Protein skiming je proces uklanjanja rastvorenih organskih jedinjenja iz morske vode putem jonske privlačnosti i prijanjanja.

Osnovna prednost ovog procesa je u tome što se uklanjaju organska jedinjenja pre nego što se raspadnu i pređu u azotna jedinjenja. U početku se smatralo da odstranjuje samo proteine, pa je po tome i dobio ima Protein Skimmer, zato što protein ima veoma veliki molekul sa velikim brojem atoma, međutim pored proteina odstranjuje sva jedinjenja koja imaju „velike“ ili „teške“ molekle kao i aminokiseline, fenole…

Osnovna operacija svakog Skimmera se svodi na istu stvar : vazduh se uvodi u telo skimmera, pumpe sa rotorima razbijaju vazduh i stvaraju mikro mehuriće, milioni ovih mikro mehurića u telu skimera pomoću turbulencije „lepe“ na sebe negativno naelekrisane molekule organskih jedinjenja i nose ih ka vrhu, gde se nalazi čaša u kojoj se vrši kondenzacija pene. Ove čaše su obično konusnog oblika tako da pena ne može da se vrati nazad.

Skimmer treba podesiti tako da u čaši ne bude previše „vlažna“ pena, jer se time eliminišu i značajni elementi iz vode, mikro elementi, aminokiseline.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku