Kako odrediti pol vaših riba

U zavisnosti od vrste riba, utvrđivanje pola je kod nekih jako lako a kod nekih vrsta prosto nemoguće. Znati razliku u polovimakod riba koje čuvate u akvarijumu je po nekada jako važno, pogotovo ako želite da imate pravilan balans između mužjaka i ženki a pogotovo kada želite da razmnožite vrstu koju čuvate. Većina početnika ne razlikuje polove kod riba pa će im svaki savet dobrodoći kod nekih lako raspoznatljivih vrsta koje su uobičajene kod početnika.

Evo kako možete odrediti pol kod nekih vrsta:

Skalari

Kod skalara ja jako teško odrediti pol pogotovo kad su mladi. Ponekad će kod polno zrelog mužjaka doći do izražaja malo veće čelo (Grba) odmah poviše očiju, ali se ne može sa sigurnošću tvrditi ja je to mužjak. Najbolji način da se uspostavi balans kod ove vrste je da se prilikom formiranja jata kupe mlade ribe i da se čeka da ripe porastu zajedno, kad dođu u polnu zrelost ribe će se same odvojiti u parove a višak riba je najbolje izbaciti. Kada polože ikru biće vam sasvim jasno koji je mužjak a koje je ženka, ženka čuva ikru i ne udaljava se daleko od nje dok mužjak brani teritoriju.

Betta ili borci

Kod ove vrste je jako lako odrediti pol čak i kada su mali. Mužjaci imaju dosta duža i lepša peraja i dosta su jačih i lepših boja za razliku od ženki. Čak i kada su male gde peraja i nisu dovoljno razvijena,mužjaci su češće jače obojeni od ženki.

Somići

Kod njih se pol gotovo ne razlikuje, mnoge vrste somića nisu izvedene u zatočeništvu. Sa izuzetkom Corydoras vrste koji su česti u našim akvarijumima.

Ciklidi

Ciklidi su raznolika grupa riba koju je potrebno svaku ponaosob opisati. Iako se kod mnogih može lako odrediti pol, postoji nekoliko pravila koji se odnose na nekoliko vrsta ciklida. Mužjaci su često mršaviji ali i veći od ženki i imaju dosta jače boje. Kod većine ciklida, analna peraja kod mužjaka su špicastija i veća a kod ženki su zaokrugljena, kod nekih vrsta na analnom peraju će biti tačke koje imitiraju jaja koja polažu. Neki mužjaci imaju takozvanu grbu na glavi dosta veću nego kod ženki pogotovo ako su dominantni mužjaci imaće i dosta jaču bojuza razliku od drugih mužjaka. Iako navedena pravila važe kod dosta vrsta ciklida ipak pre nego što uzmete neku vrstu, savetujemo vam da se dobro inforišete o njoj i o polnim razlikama kod te vrste ako želite uspešno da ih mrestite.

Cyprinids

Kod barbusi i ostalih vrsta ciprinida jako je teško odrediti pol. Razlike će varirati po vrstama i varijatetima ali generalno mužjaci su intenzivnijih boja i tanji su od ženki. Kod njih isto važi savet kao i za skalare, prilikom kupovina riba, kupiti više mladih riba koje će se same odvojiti u parove prilikom odrastanja.

Gourani

Kod Guramija postoji pravilo da su i mužjaci i ženke skoro iste i po veličini i po boji. Međutim, postoji jedna prilična razlika u polovima koja će biti sličnakod gotovo svih vrsta Guramija. Mužjaci kod ovih vrsta imaju duže leđno peraje koje više vuče na špic dok je kod ženki to peraje okruglasto. Pored leđnog peraja kod nekih vrsta Guramija mužjaci imaju blago jaču boju na grudima nego ženke, mužjaciimaju crveno do naranđzastu boju dok su ženke slabije obojene u tom delu a pogotovo ispod pektoralnih peraja.

Tetre

Tetre nisu lako raspoznatljive alipostoji nekoliko polnih razlika. Ženke su uglavnom malo veće od mužjaka, dok je kod mužjaka boja malo intnzivnija nego kod ženki, takođe kod mužjaka su malo duža pejaja.

Guppi

Kod Gupija jelako raspoznavanje među polovima. Mužjaci su dosta lepsi, imaju veće repno peraje i jačih su boja, dok su ženke veće od mužjaka i imaju veči stomak a boje su totalno neutralne i ne tako jake kod njih.

Ksifo

Takođe kod ove vrste raspoznavanje je dosta lako i pored gotovo iste boje, mužjaci imaju jedan šiljak (neki akvaristi to zovu i šilo) dosta su tanji i imaju manje stomake.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku