Baršunasta bolest

Izazivači:
Parazitski jednoćelijski organizmi poznatiji pod imenom dinoflagelati. Kod morskih riba to je Amyloodinium, a kod slatkovodnih je to Oodinium.

Simptomi: 
Žuto-siv pokrov kože i peraja. Ribe se češu o kamenje i druge predmete u akvarijumu i pokazuju ubrzan rad škrga. U odmaklim slučajevima, ribe se ne hrane i plutaju u vodi nepokretne; koža se ljušti u komadićima. Kako se ova bolest može pomešati sa drugim stanjima, kao što je Ihtioftiriaza, glavni pokazatelj je da je riba izgleda kao posuta zlatnim prahom.

Nastanak bolesti:
Parazit se kreće od ribe do ribe u obliku flagelatnih spora, koje mogu da prežive odvojene od ribe barem 24 sata, a obično i duže, čak i više dana. Bolest se obično unosi sa novim ribama i može da se razvije u ozbiljan problem. Jaka zaraženost škrga može izazvati smrt bez jasnih simptoma. Ova bolest je jako uporna kod kili-ribica, nekih dvodihalica, zlatnih ribica i morskih koralnih riba. Dugoročna kontrola može biti komplikovana ukoliko parazit uspe da se uvuče u unutrašnje organe ribe, gde tretman na njega ne deluje.

Lečenje i kontrola: 
Obično se primenjuju lekovi protiv Ihtioftiriaze ili antiparazitici širokog spektra. Ribe se tretiraju u akvarijumu u kome žive. Kod morskih riba je preporučljivo lečenje bakrom tokom 3 do 4 nedelje. Ribe se mogu i preneti u karatinski akvarijum (ukoliko je dovoljno veliki) i u njemu lečiti. U zaraženom akvarijumu iz kojeg su izvađene sve ribe, može se povisiti temperatura na 32c, što parazite neće ubiti, ali će ubrzati njihov životni ciklus, tako da se kroz tri nedelje akvarijum može smatrati oslobođenim parazita. Brzina razvoja zaraze i ozbiljnost problema koje izaziva ističe značaj karantina i preventivnog tretmana svih novih riba bakar sulfatom, pogotovo kada je u pitanju morski akvarijum.

Šta je Oodinium:
Oodinium i Amyloodinium su dinoflagelati. Uopšte uzev, dinoflagelati su jako česti u prirodi kao deo planktona u okeanima, a pojedine forme su parazitske. Dinoflagelati se odlikuj flafelama koje im služe za kretanje i florofilom koji sadrže, pa se stoga mogu kvalifikovati bilo među alge, bilo među protozoe. Mogu sami da proizvedu hranu fotosintezom, premda neki od njih „gutaju“ sitne komade hrane. Dinoflagelati poput Oodiniuma mogu da dostignu veličinu od 1mm, pa su vidljivi golim okom. Više detalja se mogu videti uvećanjem lupom ili pod mikroskopom.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku