Sunđer filteri i biološka filtracija

Efikasno kruženje azota je ključ uspešnog akvarijuma. U vodenim ekosistemima, fekalije tropskih riba i ostale organske materije podležu biološkim procesima čiji je konačni proizvod čist azot, dominantan element u Zemljinoj atmosferi.

Na žalost, dva nusproizvoda ovih procesa, amonijak i nitriti, su veoma toksični za tropske ribe i ostale vodene životinje. Ovi toksini se nakupljaju u zatvorenom ekosistemu poput akvarijuma i čim njihova koncentracija dostigne određen nivo, uginuća riba u akvarijumu su neizbežna. Bezbedno održavanje akvarijuma ima za cilj da održava koncentracije amonijaka i nitrita ispod kritičnih granica. Najbolji saveznik akvariste u cilju smanjenja nakupljana toksičnog otpada je efikasan biološki filter. Velika i aktivna grupa bakterija garantuje brzo pretvaranje amonijaka u nitrite koji se dalje pretvaraju u relativno bezopasne nitrate. Ipak, treba imati u vidu da čak i najefikasniji biološki filter akvaristu u potpunosti ne oslobađa obaveze zamene vode. S druge strane, dobro odabran, potpuno funkcionalan biološki filter može znatno umanjiti učestalost menjanja i zapreminu vode koja se mora promeniti kako bi ribe u akvarijumu bile zdrave.

Zahvaljujući popularizovanju biološke filtracije na početku 60-ih godina, mnogi akvaristi ovu vrstu filtracije poistovećuju sa takozvanom „undergravel” filtracijom. Undergravel filteri imaju pristojnu cenu i dobro rade u mnogim prilikama. Ipak, budući da im je potreban sloj mirnog supstrata iznad filtrirajuće ploče da bi radili pravilno, ovi filteri se ne mogu upotrebljavati u akvarijumima u kojima se nalaze ribe koje se ukopavaju ili povremeno kopaju po supstratu. Ovi filteri takođe ne predstavljaju najbolji izbor za biljne akvarijume. Mnogim vrstama vodenih biljaka oko korenja ne prija strujanje prljave vode koja zatim prolazi kroz akvarijumski supstrat. Konačno, rad bilo kog biološkog filtera ozbiljno ugrožavaju preparati čija je upotreba u akvaristici veoma široka. Budući da undergravel filter ne može biti uklonjen iz akvarijuma, gotovo je nemoguće sprečiti nepovoljan uticaj preparata na nitrifikacione bakterije.

Zbog poistovećivanja undergravel filtera sa biološkim filterima, mnogi akvaristi su zaključili da biološki vid filtracije nije pogodan za njihov akvarijum. Takvi zaključci su krajnje neosnovani. Postoji mnogo vidova biološke filtracije. Biološka filtracija je proces koji zahteva prolazak prljave (zagađene) vode kroz medijum koji je u potpunosti nastanjen nitrifikacionim bakterijama. Svaki dobro porozan materijal može služiti kao filtracioni medijum. Sunđer filter je najefikasniji vid biološke filtracije.

Kao što mu samo ime kaže, sintetički sunđer je podloga za nitrifikacione bakterije. Unutrašnja struktura sunđera predstavlja ogromnu površinu na kojoj se mogu nastaniti ove bakterije. Valjak od sunđera prečnika baza 5 cm i visine 15 cm ovim bakterijama za nastanjivanje daje prostor jednak sloju akvarijumskog supstrata površine 0,27 m2 i debljine 2,5 cm!

U najprostijem sunđer filteru, protok vazduha dovodi do pojave vodene struje koja prljavu vodu provlači kroz filtracionu masu. Nitrifikacione bakterije ovde razgrađuju biološki otpad i ostale organske materije. Malo napredniji filteri upotrebljavaju vodenu pumpu kako bi prljavu vodu doveli do nitrifikacionih bakterija. Izbor korner (ugaonih) filtera na tržištu je prilično veliki. Opet, moguće je kupiti ili napraviti sunđer filter koji bi na adekvatan način zadovoljio potrebe akvarijuma od 20 pa do 470 litara.

Pri odabiru sunđer filtera, treba imati u vidu dva faktora koji određuju efikasnost samog filtera. Prvi faktor je veličina filtracione mase. Što je veća površina izložena vodi, to će filter bolje raditi. Sa ove tačke gledišta, svaki filter koji je smešten na samom dnu akvarijuma ima ozbiljne nedostatke.

Drugi faktor je protok vode kroz sunđer. Korisne bakterije moraju doći u kontakt sa zagađenom vodom kako bi proces razgradnje počeo. Ukoliko su površinske šupljine sunđera začepljene organskom materijom ili su obrasle algama, protok je smanjen i samim tim se smanjuje efikasnost filtera. Zbog ovoga, sunđer filter ne predstavlja najbolji izbor za veoma naseljene akvarijume ili za akvarijume u kojima se nalaze ribe koje mnogo prljaju vodu.

Zbog tri decenije testiranja, više preferiram Tetra® liniju sunđer filtera ali ne kažem da filteri druge marke neće raditi. Oni su među jedinim korner filterima na tržištu čija je radna površina sunđer mase srazmerna ukupnoj površini. Filteri su napravljeni prema potrebama akvarijuma zapremine od 38 do 380 litara Mali filteri i filteri srednje veličine imaju dodatnu prednost jer su među najdiskretnijim sunđer filterima na tržištu. Imajući to u vidu, veoma ih je lako „sakriti” u dekorativnom akvarijumu. Veći modeli zbog svoje veličine predstavljaju dosta veći izazov u pogledu estetike i češće se sreću u funkcionalnim (radnim) nego u dekorativnim akvarijumima.

Ovi filteri su u potpunosti nečujni i prilično su ekonomični u pogledu potrošnje električne energije. Ukupna radna površina njihovih sunđer masa je mnogo manja od korner filtera. Njihova sposobnost filtriranja prljave vode je srazmerno manja i to ih čini lošim izborom za veoma naseljene akvarijume.

Motori ovih filtera upotrebljavaju akvarijumsku vodu kao rashladno sredstvo. Neizbežna posledica njihovog rada je velika količina toplote. Ovo nije uvek loša stvar, a pogotovo ne za vreme hladnijih perioda u toku godine ali može stvarati probleme tokom leta. Mera opreza: Ove filtere nikada ne puštati u rad na suvom! Ukoliko filteri nisu u potpunosti potopljeni, njihovi motori će pregoreti u roku od nekoliko sekundi!

Međutim ovi filteri vrše slabiju aeraciju vode. Ovo može dovesti do problema u biljnom akvarijumu. Kada se svetla ugase, vodene biljke počinju da troše kiseonik, proizvode ugljen-dioksid i na taj način se bore sa ribama za preostali kiseonik. Zbog ovoga, trebalo bi obezbediti dodatnu aeraciju akvarijuma. Za razliku od undergravel filtera, korner filter je u potpunosti pokretljiv. Moguće je premestiti potpuno funkcionalan sunđer filter u tek namešteni akvarijum i time se omogućava trenutna biološka filtracija. Ovo je najbolji način da se izbegnu uginuća ribica zbog „sindroma novog akvarijuma”, pojave uginuća ribica usled brzog nakupljanja amonijaka i nitrita koji se u akvarijumu nakupe pre nego što biološki filter u potpunosti bude formiran i spreman za rad. Neki prodavci u svojoj ponudi imaju već formirane sunđere, kao deo start paketa za nove mušterije i početnike. Ukoliko bi više prodavaca praktikovalo ovo, broj početnika koji odustaju od ovog hobija bi se drastično smanjio!

Pokretljivost sunđer filtera je olakšavajući faktor kada se radi o zaštiti nitrifikacionih bakterija od preparata ukoliko se akvarijum mora tretirati nekima od njih. Tokom ovog tretmana, potrebno je jednostavno premestiti sunđer filter u drugi akvarijum ili u kofu sa vodom. Kada se tretman završi, sunđer filter se može vratiti nazad u prvobitni akvarijum, gde će odmah nastaviti da vrši biološku filtraciju.

Kao i ostale vrste bioloških filtera, ovim filterima je potrebna dovoljna populacija bakterija kako bi radili na odgovarajući način. Potrebno je nekoliko nedelja kako bi sunđeri ovih filtera u potpunosti bili nastanjeni nitrifikacionim bakterijama. Ovaj proces se može znatno ubrzati ukoliko je filter prethodno bio u već formiranom akvarijumu pa tek onda premešten na svoje konačno mesto. Uz malo znanja, može se dobiti biološki filter sa potpuno uspostavljenom bakterijskom florom koji se može odmah ubaciti u tek namešteni akvarijum. Ako se počne sa nekim delom formiranog filtera opet se treba dodavati malo po malo riba.. Ovo smanjuje verovatnoću da će se populacija nitrifikacionih bakterija suočiti sa većom količinom otpada nego što može da obradi.

Sunđer filter se lako održava. Potrebno je kvasiti i cediti sunđer sve dok voda istisnuta iz njega ne postane potpuno prozirna.. Sunđer filter iz morskog akvarijuma se ispira vodom istog saliniteta i iste temperature, kako bi se izbegli nepoželjni efekti na nitrifikacionu floru koji bi doveli do lošijeg rada samog filtera. Nikako ne ispirati sunđere u vreloj vodi ili ih potapati u hipermangan ili rastvore izbeljivača! Ova jaka dezinfekciona sredstva će uništiti bakterijsku floru i time vraćajući filter u početnu fazu.

Sunđer filter nije potrebno čistiti više od jedanput mesečno. Ukoliko se pore sunđera začepljuju previše često ili brzo zarastaju u plavozelene alge, to znači da je količina otpada u akvarijumu veća od one koju nitrifikacione bakterije mogu da obrade.. Ipak, jedino pravo rešenje ovog problema je redukovanje samog otpada koji filter mora obraditi. Ovo se može obaviti smanjivanjem broja ribica u akvarijumu ili montiranjem dodatnih filtera.

Sintetički sunđeri ne mogu trajati večno. Bakterije koje ih nastanjuju će posle izvesnog vremena početi da razgrađuju molekularnu strukturu sunđera, posle čega se stari sunđer mora zameniti novim. U mojim akvarijumima, potrebno je menjati sunđere na svake dve godine. Akvaristi čije ribice proizvode malo manje otpada od ciklida mogu svoje sunđere koristiti jednu ili dve godine duže.

Dodatni problem sa kojim se suočavaju akvaristi koji se opredele za ove filtere je dobro poznata navika nekih biljojednih vrsta da grickaju formirane sunđere. Somovi iz rodova Panaque i Pterygoplichthys, crveni i crni pakui, Distichodus sexfasciatus, veliki srebrni barbusi i ciklidi Tilapia buettikoferi, Tilapia mariae, Tilapia zillii, Heros severus, Heros appendiculatus, Heros bifasciatus, Heros fenestratus, Heros maculicauda, Heros snyspilus i Uaru amphiacanthoides su vrste poznate po ovom bizarnom ponašanju. Ne postoji način da se sunđeri sačuvaju od ovih riba ukoliko se sunđeri ne postave van domašaja ovih riba (npr. iza plasične mrežice ili u plastičnom kućištu sumbersible power filter).

Izbor sunđer filtera, kao i izbor marke i modela očigledno zavise od specifičnih potreba svakog akvariste. Suština je ta da je veliki broj vrsta ovih, potpuno pokretljivih, bioloških filtera na raspolaganju svakome ko želi da izvdoji malo vremena i montira ih u svoj akvarijum.

Uzimajući u obzir važnost pravilnog kruženja azota u akvarijumu, mali broj filtera predstavljaju bolji izbor od potpuno funkcionalnog biološkog filtera.

ŽELELI BI DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE

Ostavite komentar

Akva svet
Otvorite novi nalog
Resetujte lozinku